História

Počiatky

Peter Škopek - Hrádok 1998

Počiatky horolezectva na Myjave sa spájajú s menami Štefana Bielčika a Romana Vacha, ktorí boli členmi horolezeckého klubu Chirana Stará Turá a ako prví lezci na Myjavsku podnikali lezecké aktivity v blízkom okolí – Dobrá Voda, Záhorie, Beckov – alebo vo Vysokých Tatrách. Klub viedol jeho dlhoročný predseda Juraj Gavač, ktorý pomaly končil s aktívnou lezeckou činnosťou a klub pracoval už len zotrvačnosťou, viac-menej formálne, bez akejkoľvek činnosti – tá sa scvrkla len na každoročné platenie členského.

V tejto situácii sa v klube vykryštalizovalo „zdravé jadro“ mladých aktívnych členov z Myjavy – Peter Škopek, Rišo Mihálik a Radim Kovařík, ktorí znova začali s aktívnym lezeckým životom. Radim Kovařík prevzal v r. 2000 vedenie klubu po Jurovi Gavačovi a zmenou stanov klubu premiestnil sídlo klubu na Myjavu a spolu s ostatnými členmi z Myjavy zmenili názov na Horolezecký klub RedPoint Myjava. Tým sa oficiálne datuje vznik horolezeckého spolku na Myjave.

Havranica 1999

Od vzniku až doteraz sa počet členov klubu vždy pohyboval medzi 20 – 30 ľuďmi. Lezecká aktivita bola naozaj veľká – od domácej Štúrovej skaly viedli objaviteľské cesty do Manína, Súľova, Priedhoria, na stredné Slovensko, na Záhorie, neskôr do zahraničia a samozrejme aj do letných aj zimných Tatier. V r. 2001 to bol aj prvý výjazd do hôr „vonku“ – Radim Kovařík a Richard Mihálik vyliezli v Dolomitoch takmer 1000m cestu Antispigolo na Sasso di Bosconero. Tréningové podmienky boli nulové, tak prvoradou úlohou, ktorú si vedenie klubu vytýčilo bolo nájsť vhodné priestory a vybudovať lezeckú stenu, na ktorej by bolo možné trénovať. Členovia klubu museli za tréningom dochádzať na stenu do Senice, čo samozrejme nebolo ideálne.

Prvá stena + prvá vlna

Erika Krčková - Vrbovce

Prvá možnosť sa naskytla v telocvični ZŠ na Vrbovciach, kde bola svojpomocne vybudovaná lezecká stienka v r. 2002. Na tejto stene začali aj prvé tréningy mládeže, ktorá potom úspešne reprezentovala klub v Slovenskom pohári. Medzi talentovaných mladých lezcov tej doby patrili hlavne Peter Kotisa, Stano Horňák a Erika Krčková. Stále sa ale hľadali možnosti priamo na Myjave. Po dobudovaní prístavby s novou telocvičňou na myjavskom gymnáziu sa po veľkej snahe, úmornom presviedčaní a ťažkom zháňaní sponzorov konečne podarilo v r. 2004 postaviť stenu a bouldrovku. Poďakovanie za pomoc si zaslúžia všetci, ktorí prispeli či už financiami alebo pomocou, ale najviac Ing. Jaroslav Ivančo, mesto Myjava, vedenie Gymnázia a SHS James.

Tým sa dotvorili ideálne podmienky pre lezecký šport u nás a ten sa aj naplno rozbehol. V prvej vlne to boli najmä Lucián a Veronika Šviglerovci, Miloš, Pavlínka a Kaja Němí a Hanka Halenárová. Všetci sa zúčastňovali pretekov v rámci Slovenského pohára, ale aj rôznych iných doma aj v Čechách. Dosiahli mnohé cenné úspechy mnohé medailové umiestnenia. Lucián Švigler a Miloš Němý dosiahli hodnotné výkony aj na skalách, kde obaja vyliezli cesty za 8a+.

Druhá vlna

Lucián Švigler - Manín 2005

Druhá vlna bola tvorená mládežou z gymnázia – najmä Zuzkou a Magdou Marečkovými, Hanou Kubečkovou, Aďou Juhásovou, Jurom Mičkom, Andrejom Mosným. Počas nástupu tejto skupiny začala aktívne iezť aj Nina Kovaříková. Niektorí z týchto lezcov tiež získali medailové pozície na pretekoch SP a boli úspešní aj na skalách – najmä počas tradičných letných lezeckých táborov, ktoré boli poriadané v Manínskej tiesňave. Nina Kovaříková sa prepracovala na najúspešnejšiu pretekárku klubu, keď sa jej podarilo vyhrať celkový SP, získať titul majsterky slovenska a takisto obsadiť 3 x po sebe medailové pozície na najprestížnejších detských pretekoch v Európe – Rock Junior v talianskom Arcu a 2 x získať strieborný pohár Petzen Climbing Trophy. V tomto období sa medzi aktívnych lezcov radil aj Miro Zeman, ktorý počas krátkej doby dosiahol veľmi slušnú úroveň na stene aj na skalách.

Treeing - Manín 2006

Medzi najaktívnejších členov klubu patrí od jeho začiatku aj Mirko Němý, ktorý sa viacmenej špecializuje na lezenie v horách – každoročne prelezie niekoľko ciest v Tatrách, momentálne má spolu s Jozefom Pechom „rozrobený“ hlavný tatranský hrebeň a v zime je aktívnym skialpinistom. Samozrejme okrem Tatier veľmi aktívne pôsob(í?)il aj na skalách, liezol aj v zahraničí. Okrem aktívnych lezcov klub združuje aj skialpinistov z Myjavy, ktorí sa lezeniu nevenujú.

Súčasnosť

No a súčasnosť... 10 rokov naozaj bohatej činnosti máme za sebou. Členská základňa sa opäť trochu zmenila, niektorí odišli za štúdiom a inými povinnosťami preč, iní zase pribudli. Trénujeme aj mladých potenciálnych lezcov z gymnázia a veríme, že ďalšie roky budú pre náš klub rovnako úspešné, ako prvá 10-ročnica našej existencie.